Mx-300m3 máy xông phòng lớn, phun tinh dầu trực tiếp sử dụng cho thể tích phòng 300m3, khoảng 50-150m2Maytinhdau.net Đèn xông, máy khuếch tán tinh dầu tại Cần Thơ ĐT: 0976243224 - Máy xông tinh dầu - Máy khuếch tán tinh dầu - Tinh dầu